A A A
SmodBIP

Aktualności

UWAGA!

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE POWIATU PIOTRKOWSKIEGO I MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO OD DNIA 4 STYCZNIA 2023 R. DO ODWOŁANIA NAKAZUJE SIĘ UTRZYMYWANIE DROBIU W ZAMKNIĘCIU ORAZ KARMIENIE I POJENIE DROBIU W POMIESZCZENIACH ZAMKNIETYCH, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ DOSTĘPU DZIKIE PTAKI.

 • 2022-09-23

Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych -Komunikat.pdf

 • 2022-01-26

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 25 stycznia 2022 r.uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

 • 2021-11-18

ROZPORZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

 • 2021-10-08

W związku z organizacją pracowni ASF w ZHW Oddział w  Piotrkowie Trybunalskim, badania w kierunku mikrobiologi żywności i chemii zostają zawieszone z dniem 15.10.2021 roku, a w kierunku enzotycznej białaczki bydła i brucelozy z dniem 15.11.2021 roku.

 • 2021-09-24

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 PLW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego, obejmujące obszar obwodów łowieckich numer: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 277, 296.

 • 2021-07-28

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje

 • 2021-07-26

Działania podejmowane w celu uruchomienia laboratorium ASF w Piotrkowie Trybunalskim

 • 2021-07-23  

ROZPORZĄDZENIE NR 13/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 20 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego

 • 2021-07-08

Ogłoszenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 • 2021-07-05

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r.  zmiany w zasięgu obszarów objętych ograniczeniami I i III w woj. łódzkim w związku z wystąpieniem 3 ognisk ASF u świń.

 • 2021-07-02

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ASF w powiecie piotrkowskim

 

 • 2021-06-17

Informacja dla rolników w zakresie bioasekuracji z zasadami ochrony stad drobiu przed HPAI - pobierz ulotkę.

 • 2021-06-07

Wzory dokumentów dla gospodarstw pszczelarskich ubiegających się o pomoc finansową w ARiMR do przezimowanych rodzin pszczelich

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Zgłoszenie aktualizacyjne do rejestru gospodarstw pasiecznych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.doc

 • 2021-05-31

Ogłoszenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 • 2021-05-19

Rozporządzenie w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Rozporządzenie wsw sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia zasad bioasekuracji w związku lotami treningowymi i konkursowymi gołębi

 • 2021-04-12

Zalecenia dla hodowców drobiu w zakresie zapobieniania rozprzestrzenia się wirusa ptasiej grypy

 • 2021-04-02

Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

www.gov.pl/web/rolnictwo/zyczenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-grzegorza-pudy-z-okazji-swiat-zmartwychwstania-panskiego             

 •  2021-03-26 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pokaż aktualności z roku:

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównej Lekarza Weterynarii

29.12.2016

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: ̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; ̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; ̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; ̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; ̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ulotka do pobrania tutaj.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

29.12.2016

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Plik do pobrania tutaj.

INFORMACJA

09.09.2016

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DOT. ZGŁASZANIA OBSERWACJI NA TEMAT AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)Opublikował: Monika Stus
Publikacja dnia: 17.01.2023
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 26.07.2021
Dokument oglądany razy: 13 234